Baglår - smerter fra f.eks. iskiasnerven eller efter overbelastning

"Iskias" bruges i daglig tale som en fællesbetegnelse for smerter i ballen og/eller benet.

Tidligere var man af den opfattelse, at smerter i benet opstod på grund af irritation af iskiasnerven et eller andet sted i dens forløb. Iskiasnerven er nemlig en stor nerve, der ligger på bagsiden af hvert ben.

Der kan være tale om en overbelastningsskade, hvis de smerter du oplever i baglåret ikke er opstået pludseligt, men er kommet over længere tid. Du har muligvis fået advarsler, eller har oplevet signaler i form af forbigående smerter, men du har ignoreret dem, og nu generer de så meget, at de forstyrrer din dagligdag.

”Overbelastningsskade” betyder således, at man gennem længere tid har haft smerter i baglåret uden, at man ved hvorfor.

Har du spørgsmål til ovenstående, eller ønsker du en uddybning af emnet i forhold til din egen problemstilling, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 98 11 42 11, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Læs mere om smerter i baglåret her